Коя е Калинка Христова?

Завършила съм Туризъм (бакалавър, а след това и магистър (с пълно отличие)). Освен това имам и следдипломна квалификация по Маркетинг, реклама и бизнес комуникации. Като преводач специализирам в хотелиерство и туризъм и всички свързани с икономиката теми, както и в някои технически области. Предпочитаните от мен области включват управление на хотели, управление на проекти, оперативен мениджмънт, недвижими имоти, инвестиции и консултантска дейност, стандарти за качество и др. Специален интерес представляват енологията, храните, храненето и кулинарията, спелеологията (пещерното дело), катеренето и всичко свързано с тях. Натрупаният през годините опит (както в училище, така и от практиката) ми осигури богати знания и умения, които използвам когато превеждам, редактирам и коригирам текстове от английски, испански и френски на български език. Освен това съм и дипломиран екскурзовод.

Притежавам сертификати за владеене на ниво C2 на английски и испански: Cambridge Certificate of Proficiency in English и DELE Superior, и сертификат за владеене на френски език на ниво C1: DALF C1.

Извършвам висококачествени преводи съгласно собствените си професионални стандарти. Приемам само поръчки, за които притежавам необходимите знания и умения. Нещо повече, убедена съм в силата в постоянното професионално усъвършенстване, както лингвистично, така и професионално, и влагам значителни усилия, средства и време в него. Отказвам поръчки, които са извън моите сфери на компетентност и интереси, както и проекти, които не ми позволяват да правя необходимите проучвания, за да предоставя висококачествен превод. Гордея се с работата си и тарифите ми отразяват времето, което е необходимо за изготвянето на качествен превод.

Защо да изберете мен? За мен работата е страст, грижа ме е за това, което правя и се грижа за хората, с които работя. Уча бързо и обичам да уча. Но най-важната причина е, че аз не искам да съм най-добрата – просто искам да съм по-добра (и се надявам, че разбирате шегата).